VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKU

 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu” ile genel çerçevesi çizilmiş çeşitli yönetmeliklerle de uygulama alanları belirlenmiş Türk Vatandaşlığının edinilmesinde ve Türkiye’de bulunan yabancıların hukuki problemlerindeki tüm süreçlerde yanınızdayız. Vatandaşlık ve yabancılar hukukunda en sık karşılaşılan hukuki durumlar şöyle yer almaktadır.

İSTİSNAİ YOLDAN TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi ile yabancı yatırımcıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarına olanak sağlanmıştır. Özellikle 19.09.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 106 sayılı ‘’Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen veya Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı kişileri ilgilendiren önemli değişikliklerle Türk Vatandaşlığı Kazanılması daha da kolaylaştırılmıştır.

Söz konusu yönetmelik ile getirilen değişiklikle ilgili özellikle: yabancı kişilerin Türkiye’de vatandaşlık kazanmak için satın alması gereken taşınmaz değerinin en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirasına, sabit sermaye yatırımı şartının 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirasına indirilmiş olması istisnai yoldan vatandaşlığı cazip hale getirmiştir.

  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca adına uygunluk belgesi düzenlenen,
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulunca adına uygunluk belgesi düzenlenen, Yabancıya ve ailesine Türk Vatandaşlığını kazanma hakkı tanınmıştır.

Tüm bunlarla beraber vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanında verilen hizmetlerimiz özetlenecek olursa;

  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
  • Bireysel veya aile olarak ikamet izni ( ikamet tezkeresi ), başvurusu, yenilenmesi ve genel vize sorunları
  • Süreli ve süresiz çalışma izni başvurusu, yenilenmesi ve iptaline ilişkin itiraz ve davalar
  • Sınırdışı( deport) ve giriş yasakları verilmiş yabancıların hukuki haklarını koruyacak işlerin takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
  • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi

Hukuk büromuzun, yabancılar ve vatandaşlık hukukundaki uzmanlığımız ve tecrübemizle Türkiye’nin tüm illerinde yabancıların belirtilen tüm hukuki işlemlerinizde danışmanlık ve iş takibi hizmeti vermektedir.

Türk Vatandaşlığı için şartlarınızın uygun olup olmadığı, sizin için en hızlı ve en uygun seçeneğin belirlenerek vatandaşlık başvurusunun yapılması, işlemlerin takibi ve sonuçlandırılarak Türk Vatandaşı olabilmeniz için iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.